Warto wiedzieć

Uwaga na drodze!

Podczas rozmów w naszej agencji dzisiejszego poranka o coraz to rosnącej liczbie wypadków na drogach, w której niestety w dużej mierze są rowerzyści, chcielibyśmy apelować do Państwa… głównie serc!

Jeśli widzisz, że przed Tobą jedzie rowerzysta – proszę omiń go w odpowiedniej odległości i przyodpowiedniej prędkości, często rowerzyście przy szybkim wymijaniu może zachwiać się równowaga, może spaść z roweru i wyrządzić sobie krzywdę.

Jeśli widzisz, że na przejściu stoi pieszy, matka z dzieckiem w wózku, to proszę zatrzymaj się i pozwól im bezpiecznie przejść na drugą stronę jezdni. Ty jedziesz samochodem, na miejsce dotrzesz wszędzie w kilka minut, pokaż, że w Polsce również kultura jazdy jest na wysokim poziomie.

Jeśli widzisz, że przed Tobą jedzie samochód ze szkoły nauki jazdy wykaż się cierpliwością – Ty też zdawałeś kiedyś ten egzamin i też się uczyłeś, dodatkowy stres w takich sytuacjach nie pomoże.

Jeśli potrąciłeś zwierzę na drodze zadzwoń proszę do Straży Miejskiej, Schroniska, czy na Policję i poinformuj na temat tego zajścia, ktoś udzieli zwierzęciu pomocy, a Tobie w takim wypadku nic nie grozi, po prostu to zgłoś.

Jeśli wyrządziłeś szkodę na czyimś samochodzie, bądź co gorsza potrąciłeś pieszego NIE UCIEKAJ Z MIEJSCA WYPADKU!!! Udziel pomocy, zgłoś sprawę na Policję, zadzwoń po pogotowie, niestety konsekwencje takich bezmyślnych działań są dużo gorsze!

Bądźmy przyjaźni na drodze – wzajemna kultura jazdy spowoduje, że będziemy czuli się w swojej okolicy bezpiecznie!

Jesteś właścicielem domu lub mieszkania?

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany użytkować go zgodnie z przeznaczeniem, wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej (Art. 61 pkt.1 Ustawy Prawo budowlane, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów).

Dla zapewnienia utrzymania obiektu budowlanego (w tym domu jednorodzinnego) we właściwym stanie, jego właściciel ma obowiązek zapewnić przeprowadzenie okresowych kontroli przez osoby do tego uprawnione. Jeżeli jesteś właścicielem domu jednorodzinnego bądź innej nieruchomości koniecznie to sprawdź! Jeśli należysz do wspólnoty mieszkaniowej czy też spółdzielni mieszkaniowej te kwestie pozostają w ich rękach, ale zawsze możesz wystosować pismo z zapytaniem kiedy takie kontrole zostały przeprowadzone i przez kogo – bądźmy świadomi!

Czym jest ubezpieczenie minicasco?

Minicasco jest to ubezpieczenie autocasco (AC) o ograniczonym zakresie ochrony.
W poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych zakres ten może się znacznie różnić. Ograniczenia mogą dotyczyć zakresu ubezpieczenia, sposobu rozliczania szkody lub braku ochrony przy szkodach częściowych.

Dla kogo minicasco jest dobrym rozwiązaniem? Przede wszystkim dla osób, które chcą na ubezpieczenie przeznaczyć mniej pieniędzy, a potrzebują ochrony od szkód całkowitych, np. od kradzieży.
W niektórych towarzystwach zapewnia możliwość nabywania zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia, które można wykorzystać w ubezpieczeniu AC.

Jakie są kary za przerwę w ubezpieczeniu OC samochodów osobowych?

Kary za brak OC w roku 2016 wynoszą odpowiednio:
do 3 dni: 740 zł
do 14 dni: 1850 zł
powyżej 14 dni: 3700 zł

Czym jest niedoubezpieczenie?

Niedoubezpieczenie występuje gdy ubezpieczający zaniży lub niedoszacuje wartość przedmiotu ubezpieczenia.

Jeżeli wystąpi na polisie, a na przedmiocie ubezpieczenia będzie miała miejsce szkoda, wypłacone odszkodowanie będzie zmniejszone proporcjonalnie do sumy tego niepełnego ubezpieczenia danego przedmiotu, np. ubezpieczając dom wart milion zł na kwotę 500 000 zł, towarzystwo zastrzega sobie, że kwota odszkodowania zostanie również zmniejszona o 50 % wynikające z niedoubezpieczenia – wypłacone zostanie 250 000 zł).

Kupiłem używany samochód, co dalej?

Jeżeli kupiliśmy samochód z ważnym ubezpieczeniem OC, mamy przed sobą trzy możliwości.

Pierwsza z nich to przepisanie aktualnego ubezpieczenia na własne nazwisko. Dokonujemy tego po przerejestrowaniu samochodu. Może jednak zajść potrzeba rekalkulacji składki. Przyczyn jest wiele – różnica w kodzie pocztowym miejsca zarejestrowania samochodu, w wieku nowego właściciela lub zgromadzonych zniżkach. Może okazać się dla nabywcy niezbyt korzystne, warto wtedy skorzystać z drugiej możliwości – wypowiedzenia trwającej umowy OC i zakup nowego ubezpieczenia na swoje nazwisko (oczywiście dopiero po przerejestrowaniu samochodu, wystarczy miękki dowód rejestracyjny).

Jest jeszcze opcja trzecia, z której korzysta się raczej tylko w przypadku, gdy pozostaje niewiele czasu do końca trwania ubezpieczenia OC – wykorzystanie aktualnej polisy do ostatniego dnia jej trwania. Nie można jednak „przegapić” terminu końca polisy – polisa ta nie wznowi się automatycznie, zatem w przypadku przerwy w ubezpieczeniu OC może nas spotkać kara z Funduszu Gwarancyjnego.